Xəbərlərin aid olduğu tarix: Noyabr 2021 -ci il » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    

NƏŞRLƏR / NİZAMİ-880 30.11.21. “NİZAMİ GƏNCƏVİ – 880” ADLI BİBLİOQRAFİYA İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 25.11.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 880 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ XATİRƏ NİŞANI İLƏ TƏLTİF EDİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 23.11.21. “NİZAMİ GƏNCƏVİ İRSİ ƏLYAZMALARDA, MİNİATÜRLƏRDƏ VƏ MUSİQİDƏ”MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 20.11.21. ÖZBƏKİSTANDA "NİZAMİNİN TÜRKLÜYÜ VƏ TÜRKLÜYƏ MÜNASİBƏTİ AZƏRBAYCAN NİZAMİŞÜNASLIĞINDA" MONOQRAFİYASININ TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLİB

MEDİA / PUBLİSİSTİKA / NİZAMİ-880 19.11.21. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “SABAHIN XEYİR, AZƏRBAYCAN!” VERİLİŞİNİN QONAĞI OLUB

EZAMİYYƏLƏR 16.11.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI KONYA ŞƏHƏRİNDƏ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK EDİB

MEDİA / PUBLİSİSTİKA / NİZAMİ-880 12.11.21. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİNİN “NİZAMİ DÜHASININ MÜKƏMMƏL ELMİ TƏQDİMATI” SƏRLÖVHƏLİ MƏQALƏSİ DƏRC OLUNUB

NƏŞRLƏR 12.11.21. “NƏCƏF BƏY VƏZİROV – MİLLİ İRFANA XİDMƏT ETMİŞ NADİR SİMA” ADLI KİTAB İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

TƏDBİRLƏR 10.11.21. MƏHƏMMƏD TAĞI SİDQİYƏ AİD ƏLYAZMALARIN SURƏTLƏRİ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU TƏRƏFİNDƏN GÖRKƏMLİ MAARİFÇİNİN EV MUZEYİNƏ HƏDİYYƏ OLUNUB

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR 10.11.21. SORBON UNİVERSİTETİNİN MÜTƏXƏSSİSİ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA TƏDQİQAT APARIB


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla