“MÖMİNLƏRİN TÖHFƏSİ (TÖHFƏTÜL-MÖMİNİN)” KİTABININ İKİNCİ CİLDİ İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    


“MÖMİNLƏRİN TÖHFƏSİ (TÖHFƏTÜL-MÖMİNİN)” KİTABININ İKİNCİ CİLDİ İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

16.11.22. Oxunma sayı: 50 NƏŞRLƏR
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə “Möminlərin töhfəsi (Töhfətül-möminin)” kitabının ikinci cildi işıq üzü görüb.
Əsər Şah Süleyman Səfəvinin sarayında həkimbaşı vəzifəsində çalışmış XII əsrin tanınmış təbiblərindən olan Mir Məhəmməd Hüseyni Möminin qədim və orta əsr əczaçı, bitkişünas və təbiblərinin əsərlərinə istinad etməklə yazdığı kitabın Azərbaycan dilinə tərcüməsidir. Klassik Şərq təbabəti ilə maraqlanan mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan kitabı fars dilindən tərcümə edən, qeyd və şərhlər yazan Əlyazmaların və əski çap kitablarının tərcüməsi şöbəsinin böyük elmi işçisi Kəlamə Abbasovadır.
Qeyd edək ki, yeni nəşrin elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru Nəsib Göyüşovdur.
OXŞAR XƏBƏRLƏR:

20.09.22 “ƏLYAZMALAR YANMIR” VƏ “ELMİ ƏSƏRLƏR” JURNALININ YENİ SAYLARI NƏŞR OLUNUB
14.04.21 “NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ AZƏRBAYCAN XALQ YARADICILIĞI” KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
27.12.19 NƏSİMİSEVƏRLƏRLƏ İLK GÖRÜŞ
21.12.18 FUNDAMENTAL ELMİ BİBLİOQRAFİYA İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
11.05.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞININ YENİ MONOQRAFİYASI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla