TARİXƏ DAİR ƏSKİ ÇAP KİTABLARI KATALOQU İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    


TARİXƏ DAİR ƏSKİ ÇAP KİTABLARI KATALOQU İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

06.09.22. Oxunma sayı: 95 NƏŞRLƏR
Bu günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının müvafiq qərarı ilə İnstitutun materialları əsasında hazırlanmış “Tarixə dair əski çap kitabları” kataloqu işıq üzü görüb.
Əlyazmalar İnstitutunun Çap kitablarının tədqiqi şöbəsinin baş elmi işçisi, tarix elmləri doktoru, dosent Tahirə Həsənzadənin tərtib edib, nəşrə hazırladığı kataloqda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əski çap kitabları fondunda mühafizə olunan Azərbaycan, türk, fars, ərəb, rus və digər dillərdə, o cümlədən Avropa dillərində 600 kitabın izahlı təsviri verilmişdir. Sorğu kitabı ilk növbədə tarixçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Qeyd edək ki, yeni nəşrin baş elmi məsləhətçisi Əlyazmalar İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur Kərimli, elmi redaktoru Çap kitablarının tədqiqi şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cavid Cəfərov, Ərəbdilli kitabların xülasəsini hazırlayan Əlyazmaların və əski çap kitablarının tərcüməsi şöbəsinin baş elmi işçisi, fəlsəfə elmləri doktoru, dosent Zəkiyyə Əbilovadır.
OXŞAR XƏBƏRLƏR:

04.04.22 “ƏLYAZMALAR YANMIR” VƏ “ELMİ ƏSƏRLƏR” JURNALININ YENİ SAYI ÇAPDAN ÇIXIB
12.10.20 “ƏLYAZMALAR YANMIR” VƏ “ELMİ ƏSƏRLƏR” JURNALLARININ 2020-Cİ İLDƏ İLK NÖMRƏLƏRİ NƏŞR OLUNUB
27.12.19 NƏSİMİSEVƏRLƏRLƏ İLK GÖRÜŞ
21.12.18 FUNDAMENTAL ELMİ BİBLİOQRAFİYA İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
11.05.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞININ YENİ MONOQRAFİYASI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla