AMEA-da ARXİV MATERİALLARININ VƏ NADİR KİTABLARIN TALANMASI İLƏ BAĞLI MƏLUMAT HƏQİQƏTİ ƏKS ETDİRMİR » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    


AMEA-da ARXİV MATERİALLARININ VƏ NADİR KİTABLARIN TALANMASI İLƏ BAĞLI MƏLUMAT HƏQİQƏTİ ƏKS ETDİRMİR

30.07.22. Oxunma sayı: 103 ---
Bugün saytlardan birində “AMEA-nın arxivi talanır” başlıqlı yazıda AMEA əməkdaşlarının fürsətdən istifadə edib nadir arxiv materiallarını, əlyazmaları və nadir çap nüsxələrini talaması və mənzillərə daşıması ilə bağlı əksini tapmış məlumat həqiqəti əks etdirmir, ağ yalandır.
Nəzərinizə çatdırırıq ki, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Azərbaycan xalqının tarixi, ədəbiyyatı, qədim mədəniyyəti bağlı qədim əlyazmalar, milli keçmişimizi özündə yaşadan unikal tarixi-arxeoqrafik sənədlər, XIX-XX əsrlərdə yaşamış görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərinin şəxsi arxivi, əski çap kitabları və nadir mətbuat nümunələri xüsusi həssaslıqla qorunur. Son illərdə institutun fondlarında mühafizə olunan materialların, qədim əlyazmaların oxucu ilə təmasını minimuma endirmək üçün əlyazma abidələrinin elektronlaşdırılması işi yüksək səviyyədə təşkil olunub. Fondlarda mühafizə olunan materialların yarıdan çoxu artıq elektronlaşdırılıb və oxuculara elektron qaydada təqdim olunur. Yalnız İnstitut rəhbərliyinin icazəsi və bu işə cavabdeh olan əməkdaşların birbaşa nəzarəti altında əlyazma abidələri və arxiv sənədləri istifadə üçün oxuculara İnstitutun oxu zalında təqdim oluna bilir. İstifadə prosesi isə nəzarət altında həyata keçirilir.
İldə iki dəfə İnstitutun fondlarında mühafizə olunan bütün materiallar, arxiv sənədləri və nadir çap nüsxələri inventarizasiya olunaraq bir-bir tutuşdurulduqdan sonra fond saxlancları dezinfeksiya edilir.
Hazırda da Əlyazmalar İnstitutunun saxlanclarında qorunan bütün materiallar dezinfeksiya edilərək qapadılmışdır. Əlyazmalar İnstitutunun saxlanclarından heç bir sənəd və ya əlyazma nüsxəsinin, əski çap kitabının və nadir mətbuat nümunələrinin çıxarılması qeyri-mümkündür. Çünki materiallar həm İnstitutun fonda məsul əməkdaşları tərəfindən, həm də mühafizə polisi tərəfindən xüsusi qaydada qorunur.
OXŞAR XƏBƏRLƏR:

05.03.21 KİTAB ABİDƏLƏRİMİZ ELEKTRONLAŞDIRILIR
02.12.20 AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN 70 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİLƏ ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANS KEÇİRİLİB
24.09.20 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUN YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏQALƏ İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
23.01.20 AMEA RƏYASƏT HEYƏTİNİN İCLASI KEÇİRİLİB
22.11.19 AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ LENT.AZ SAYTINA MÜSAHİBƏ VERİB

© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla