BƏXTİYAR MƏMMƏDZADƏNİN YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KİTABIN TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLİB » Əlyazmalar İnstitutu

  İNSTİTUT ƏMƏKDAŞLARININ ƏSƏRLƏRİNİN ELEKTRON KATALOQU    


BƏXTİYAR MƏMMƏDZADƏNİN YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KİTABIN TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLİB

12.05.22. Oxunma sayı: 39 TƏDBİRLƏR
11 may 2022-ci il tarixində Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Natəvan Klubunda görkəmli alim, əruz vəzninin tədqiqatçısı, XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və nəzəriyyəsinin mütəxəssisi, şair Bəxtiyar Məmmədzadənin 75 illik yubileyi münasibətilə hazırlanmış “Bəxtiyar Məmmədzadə - 75” adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Təqdim olunan kitabın müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi Sona Xəyal, redaktoru və ön sözün müəllifi akademik Teymur Kərimli, rəyçiləri filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov, filologiya elmləri doktoru, professor Azadə Musabəyli, filologiya elmləri doktoru, professor Kamandar Şərifov və filologiya elmləri doktoru, professor Raqub Kərimovdur. Kitabda görkəmli ədəbiyyatşünas, mətnşünas, əruzşünas, uzun illər Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, Bakı Asiya Universitetinin Şərqşünaslıq və Filologiya fakültəsinin dekanı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü filologiya elmləri namizədi, dosent Bəxtiyar Məmmədzadənin həyat və yaradıcılığından bəhs edilir. Yeni nəşrin tərtibində həmçinin tanınmış alim və pedaqoq haqqında yazılmış məqalələrdən və xatirələrdən də istifadə edilmişdir.
Qeyd edək ki, yeni nəşrin təqdimat mərasimində respublika ədəbi ictimaiyyətinin bir sıra görkəmli nümayəndələri ilə yanaşı, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları – tarix üzrə elmlər doktoru Tahirə Həsənzadə, filologiya elmləri doktoru, professor Raqub Kərimov, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əzizağa Nəcəfzadə, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nəzakət Məmmədli, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xatirə Yusifova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Quliyeva, institutun böyük elmi işçisi Sona Cabbarzadə və digərləri çıxış ediblər.
OXŞAR XƏBƏRLƏR:

02.12.20 AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN 70 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİLƏ ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANS KEÇİRİLİB
21.02.20 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “NƏSİMİDƏN NƏSİMLƏR”KİTABININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB
24.06.19 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “İMADƏDDİN NƏSİMİ: SƏLƏFLƏR VƏ XƏLƏFLƏR – ORTA ƏSRLƏR ƏLYAZMALARI VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA XVII RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI KEÇİRİLİB
12.02.19 ELMİ ŞURADA PAŞA KƏRİMOVUN 60 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNUB
13.06.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA AXC-NİN 100 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONFRANS KEÇİRİLİB

© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla