“MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ MEMUARI: “HƏYATIM VƏ MÜHİTİM” ADLI MONOQRAFİYA İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    


“MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ MEMUARI: “HƏYATIM VƏ MÜHİTİM” ADLI MONOQRAFİYA İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

14.03.22. Oxunma sayı: 396 NƏŞRLƏR
Bu günlərdə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Şəxsi arxivlərin tədqiqi” şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru Nailə Səmədovanın müəllifi olduğu “Məmməd Səid Ordubadi memuarı: “Həyatım və mühitim” adlı monoqrafiya işıq üzü görüb.
Monoqrafiyada XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Məmməd Səid Ordubadinin “Həyatım və mühitim” memuarı əsasında yazıçının həyat və fəaliyyəti incələnmiş, əsərin əlyazma və nəşr variantları müqayisə edilərək nüsxə fərqləri göstərilmiş, dövrün ictimai-siyasi, tarixi vəziyyəti təhlil edilmiş, adıgedən memuarın yazıçının romanları ilə əlaqəsi, eləcə də əsərin bir yazılı abidə kimi dili və bədii ifadə xüsusiyyətləri nəzərə çatdırılmışdır.
Qeyd edək ki, M.S.Ordubadinin 150 illik yubileyi münasibətilə nəşr olunan yeni monoqrafiyanın elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov, rəyçiləri filologiya elmləri doktoru, professor Tərlan Quliyev və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əzizağa Nəcəfzadədir.
OXŞAR XƏBƏRLƏR:

14.04.21 “NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ AZƏRBAYCAN XALQ YARADICILIĞI” KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
12.10.20 “ƏLYAZMALAR YANMIR” VƏ “ELMİ ƏSƏRLƏR” JURNALLARININ 2020-Cİ İLDƏ İLK NÖMRƏLƏRİ NƏŞR OLUNUB
27.12.19 NƏSİMİSEVƏRLƏRLƏ İLK GÖRÜŞ
18.06.19 Ə.NƏCƏFZADƏNİN “NİZAMİNİN TÜRKLÜYÜ VƏ TÜRKLÜYƏ MÜNASİBƏTİ AZƏRBAYCAN NİZAMİŞÜNASLIĞINDA” MONOQRAFİYASI NƏŞR OLUNUB
11.05.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞININ YENİ MONOQRAFİYASI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla