FƏTHƏLİ BƏY HALİ GƏNCƏVİNİN ŞEİRLƏR TOPLUSU NƏŞR EDİLMİŞDİR » Əlyazmalar İnstitutuFƏTHƏLİ BƏY HALİ GƏNCƏVİNİN ŞEİRLƏR TOPLUSU NƏŞR EDİLMİŞDİR

07.01.22. Oxunma sayı: 98 NƏŞRLƏR
Gəncədəki "Elm" nəşriyyatında xalqımızın qəhrəman oğlu Gəncə xanı Cavad xanın qardaşı Fətəli bəy Hali Gəncəvinin şeirləri çapdan çıxmışdır. Fəthəli bəy Cavad xanın həlakından sonra da çar Rusiyası qoşunlarına qarşı mübarizə aparmış, 1825-ci ildə Təbrizdə vəfat etmişdir. Şairin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundakı əlyazmadan götürülmüş şeirlər toplusuna onun lirik aşiqanə, nəsihətamiz şeirləri, mənzum məktubları daxil edilmişdir. Fəthəli bəyin əsərlərini Əlyazmalar İnstitutunun icraçı direktoru, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov və institutun böyük elmi işçisi Hacı Rauf Şeyxzamanlı transliterasiya və tərtib etmiş, kitaba ön söz yazmışlar. Fəthəli bəyin fars dilində yazdığı şeirlərinin bədii tərcüməsi Paşa Kərimova məxsusdur. Kitabın elmi redaktoru professor, əməkdar elm xadimi Xəlil Yusifli, redaktoru H. Mustafa Mailoğludur.
OXŞAR XƏBƏRLƏR:

03.03.20 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA MİRZƏ BAXIŞ NADİMİN SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR TOPLUSUNUN İKİNCİ KİTABI ÇAPDAN ÇIXIB
27.12.19 NƏSİMİSEVƏRLƏRLƏ İLK GÖRÜŞ
24.10.18 TİBBƏ DAİR ƏLYAZMALAR KATALOQU NƏŞR OLUNUB
11.05.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞININ YENİ MONOQRAFİYASI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
14.03.18 KİTABXANA ETİKASI HAQQINDA KİTAB

© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla