“ƏLYAZMALAR YANMIR” BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALININ NÖVBƏTİ SAYI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    


“ƏLYAZMALAR YANMIR” BEYNƏLXALQ ELMİ JURNALININ NÖVBƏTİ SAYI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

23.02.21. Oxunma sayı: 378 NƏŞRLƏR
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının qərarına əsasən çap olunan “Əlyazmalar yanmır” beynəlxalq elmi jurnalının ingilis dilində növbəti sayı işıq üzü görüb.
Akademik Teymur Kərimlinin baş redaktorluğu ilə nəşr olunan jurnalda “ “Qurbani” dastanının son dövrlərdə kəşf olunmuş İstanbul nəşri haqqında”, “Mirzə Kazımbəyin mətn fəaliyyəti”, “Nizamini fars mənşəli şair kimi təqdim edənlərə cavab”, "Azərbaycanda qədim əlyazmaların konservasiya və istifadə məsələsinə icmal baxış", "AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu ilə Fransa arasında beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələr" adlı məqalələr yer alıb.
Yeni nəşrdə əks olunan “Çar Rusiyası dövründə Bakıda ədəbi mühit”, “Nəbi yaradıcılığında Saib Təbrizinin rolu”, “Müasir poeziya dilində leksik vahidlərin üslubi funksionallığı (Söhrab Tahirin şeirləri əsasında)”, “Vatikan kitabxanalarında qorunan Azərbaycan əlyazmaları professor Fərid Ələkbərlinin tədqiqatlarında”, “Əcdad mədəniyyəti ilə əlaqəli nağıllarda alma obrazının semantikası” sərlövhəli yazılar da oxucuların marağına səbəb olacaq.

Jurnalın yeni sayı ilə buradan tanış olmaq mümkündür
OXŞAR XƏBƏRLƏR:

12.10.20 “ƏLYAZMALAR YANMIR” VƏ “ELMİ ƏSƏRLƏR” JURNALLARININ 2020-Cİ İLDƏ İLK NÖMRƏLƏRİ NƏŞR OLUNUB
27.12.19 NƏSİMİSEVƏRLƏRLƏ İLK GÖRÜŞ
21.12.18 FUNDAMENTAL ELMİ BİBLİOQRAFİYA İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB
11.05.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞININ YENİ MONOQRAFİYASI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla