“RUHİ BAĞDADİ YARADICILIĞNDA İCTİMAİ MOTİVLƏR” MONOQRAFİYASI ÇAPDAN ÇIXIB » Əlyazmalar İnstitutu

  İNSTİTUT ƏMƏKDAŞLARININ ƏSƏRLƏRİNİN ELEKTRON KATALOQU    


“RUHİ BAĞDADİ YARADICILIĞNDA İCTİMAİ MOTİVLƏR” MONOQRAFİYASI ÇAPDAN ÇIXIB

14.09.20. Oxunma sayı: 567 NƏŞRLƏR
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Multidissiplinar əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin elmi işçisi, yazıçı-publisist, ədəbiyyatşünas Şöhrət Səlimbəylinin “Ruhi Bağdadi yaradıcılığında ictimai motivlər” monoqrafiyası çapdan çıxıb. Nəşrin elmi redaktoru institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovdur. Filologiya üzrə elmlər doktorları Raqub Kərimov və professor Yaqub Babayev kitabın redaktorlarıdır. Monoqrafiyanın rəyçisi və ön sözün müəllifi filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Mahmud Allahmanlıdır.
Monoqrafiyada Ruhi Bağdadinin yaşadığı dövrün ictimai-siyasi hadisələri, insanların yaşam tərzi, şairin cəmiyyətə baxışı hərtərəfli tədqiq olunub.
OXŞAR XƏBƏRLƏR:

24.04.20 “RUHİ BAĞDADİ YARADICILIĞINDA İCTİMAİ MOTİVLƏR” ADLI MONOQRAFİYA ÇAPA TƏQDİM OLUNUB
24.10.19 “NƏSİMİ VƏ ARDICILLARI: ÜSULİ – RUHİ BAĞDADİ” KİTABI NƏŞR OLUNUB
31.10.18 XVI ƏSR AZƏRBAYCAN ŞAİRİ “RUHİ BAĞDADİ” HAQQINDA TƏDQİQAT ƏSƏRİ ÇAPDAN ÇIXIB
11.05.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞININ YENİ MONOQRAFİYASI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla