AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “XALQIMIZIN AZADLIQ MÜBARİZƏSİNİN RƏMZİ – 20 YANVAR” ADLI RƏQƏMSAL BAZA HAZIRLANIB » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    


AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “XALQIMIZIN AZADLIQ MÜBARİZƏSİNİN RƏMZİ – 20 YANVAR” ADLI RƏQƏMSAL BAZA HAZIRLANIB

21.01.20. Oxunma sayı: 497 TƏDBİRLƏR
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı 13 dekabr 2019-cu il tarixli “20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümü haqqında” Sərəncama uyğun olaraq bütün dövlət qurumlarında olduğu kimi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyaz­malar İnstitutunda da müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Bu tədbirlərdən biri də ins­ti­tu­tun Kitabxana və elmi informasiya şöbəsi tərəfindən “Xalqımızın azadlıq müba­rizəsinin rəmzi - 20 Yanvar” adlı rəqəmsal bazanın hazırlanma­sıdır.
Ümummilli mənafelərin müdafiəsi naminə canlarından keçmiş və şəhidlik zirvəsinə ucalmış Vətən övladlarının misilsiz fədakarlıqlarının geniş təbliği məqsədilə hazır­lanan rəqəmsal kitabxana layihəsi özündə “20 Yanvar: qəhrəmanlıq salnaməsi” adlı analitik-informasiya bazasını, “Tarixin sınaq məqamı - 20 Yanvar” adlı annotasiyalı elmi-bib­lioqrafik resursu və “Qürur və şərəf tariximiz” adlı virtual sərgini bir­ləş­dirir.
Elektron informasiya axtarış sistemi kimi formalaşdırılan “20 Yanvar: qəhrəmanlıq sal­na­məsi” adlı analitik-informasiya baza­sına Azərbaycan və bir çox əcnəbi dildə nəşr olun­­muş 217 adda sənəd-informasiya resursunun (kitab, kataloq, fotoalbom, elek­tron nəşr və s.) annotasiyalı biblioqrafik təsviri daxil edilib. Bazada həmçinin 69 adda müx­təlif kitab, jurnal və qəzetdə çap edilmiş məqalə də öz əksini tapıb. Oxu­cu­ların mövzu ilə bağlı informasiya axtarışının operativliyini təmin etmək məqsədi ilə analitik-infor­masiya bazası institutun oxu zalın­da istifadəyə verilib.
Rəqəmsal bazanın “Tarixin sınaq məqamı - 20 Yanvar” adlı annota­si­yalı biblioqrafik resursuna ölkəmizin ərazi bütövlüyü, xalqımızın azadlığı və dövləti­mizin müs­təqilliyi yolun­da canlarını fəda etmiş həmvətənlərimizin - günahsız Qanlı Yanvar qurbanlarının əziz xatirəsinə həsr olunmuş mənbələr daxil edilib. Bib­lioq­rafik resurs­da materiallar dillər üzrə, müəllif və sərlövhələrin əlifba sırası ilə xronologiya gözlənilməklə tərtib olunub. Biblioqrafik resursa ümumilikdə Azərbaycan və xarici dillərdə çap edilmiş 286 adda mənbənin annotasiyalı biblioqrafik təsviri daxil edilib.
İnstitut əməkdaşlarınınfaciə ilə bağlı müxtəlif mənbələrlə yaxından tanış olması məqsədilə hazırlanan “Qürur və şərəf tariximiz” adlı virtual sərgiyə rəsmi sənədlər, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərən­camları, qərarlar, müraciətlər, bəyanatlar, Azərbaycan və digər dillərdə nəşrlər, foto­qalereya və videoqalereya daxil edilib.
OXŞAR XƏBƏRLƏR:

22.11.19 HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİNİN ÜMUMİ YIĞINCAĞI KEÇİRİLİB
12.03.19 NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ SESSİYA KEÇİRİLİB
13.06.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA AXC-NİN 100 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONFRANS KEÇİRİLİB
07.05.18 HEYDƏR ƏLİYEV VƏ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU
19.01.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “20 YANVAR-ÜMUMXALQ HÜZN GÜNÜ” ADLI ELMİ SESSİYA KEÇİRİLİB

© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla