ƏBU ƏLİ İBN SİNAYA HƏSR EDİLMİŞ ƏSƏRİN SURƏTİ AZƏRBAYCANA GƏTİRİLİB » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    


ƏBU ƏLİ İBN SİNAYA HƏSR EDİLMİŞ ƏSƏRİN SURƏTİ AZƏRBAYCANA GƏTİRİLİB

06.01.19. Oxunma sayı: 877 YENİ DAXİLOLMALAR
Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov Məşhədin Astane-Qüdse-Rəzəvi kitabxanasından Orta Asiyanın böyük alimi Əbu Əli ibn Sinaya həsr edilmiş “Qisseyi-Ə bu Əli Sina” adlı əsərin surətini əldə etmişdir. Azərbaycan turkcəsində yazılmış bu əsər Osmanlı imperatoru II Səlimin oğlu, 21 il hakimiyyətdə olmuş III Murada (1574-1595) hədiyyə edilib. 99 vərəqdən ibarət, əsas hissəsi nəsrlə, əvvəli və sonu nəzmlə yazılmış bu əsərdə İbn Sina barədə tarixi faktlarla bərabər rəvayətlər də toplanmışdır.
OXŞAR XƏBƏRLƏR:

13.11.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU “ƏCAİB ƏL-MƏQDUR” ƏSƏRİNİN DİLİMİZƏ TƏRCÜMƏSİNİN SURƏTİNİ ƏLDƏ EDİB
24.10.18 ŞAİR VAHİD ƏZİZ ÖZ ŞƏXSİ ARXİVİNİ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNA HƏDİYYƏ EDİB
12.07.18 DAĞISTAN VƏ ŞİRVAN TARİXİNƏ DAİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ ƏLYAZMA
13.06.18 ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA AXC-NİN 100 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONFRANS KEÇİRİLİB
07.06.18 TÜRK DİLİNDƏ YAZILMIŞ İLK “İSGƏNDƏRNAMƏ” AZƏRBAYCANA GƏTİRİLDİ

© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla