Kitabşünaslıq və biblioqrafiya şöbəsi » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    


Kitabşünaslıq və biblioqrafiya şöbəsi


2014-cü ildə təsis olunmuşdur. Şöbə müdiri fil.ü.e.d., dosent Aybəniz Əliyeva-Kəngərlidir.
Kitab, kitab işi və biblioqrafiyanın nəzəri və təcrübü məsələlərinin tədqiqi, mövzu biblioqrafik göstəricilərin tərtibi işi ilə məşğul olur; İnstitutun müvafiq şöbələri tərəfindən hazırlanan biblioqrafik vəsaitlərin, çap kataloqlarının elmi redaktəsi və müasir dövlət standartlarına uyğun hazırlanmasına nəzarət edir.


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla