TƏDBİRLƏR » Əlyazmalar İnstitutu


TƏDBİRLƏR 12.01.22. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “ŞUŞA İLİ” İLƏ ƏLAQƏDAR GÖRÜLƏCƏK İŞLƏR MÜZAKİRƏ OLUNUB

TƏDBİRLƏR / NAİLİYYƏTLƏR 22.12.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN “NİZAMİ GƏNCƏVİ İLİ”NDƏKİ FƏALİYYƏTİ YÜKSƏK QİYMƏTLƏNDİRİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 18.12.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN BAŞ DİREKTORU NURSULTANDA «NİZAMİ GƏNCƏVİ» ART-ALBOMUN TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 14.12.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 880 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİRDƏ MƏRUZƏ EDİB

TƏDBİRLƏR 09.12.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “HEYDƏR ƏLİYEV NİZAMİNİN LİDERLİK TƏLİMİNİN ÖRNƏKLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ” MÖVZUSUNDA ELMİ SESSİYA KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 07.12.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “QARABAĞIN ƏDƏBİYYAT SƏHİFƏLƏRİNDƏ MƏCLİSİ-ÜNS” ADLI ELMİ-ƏDƏBİ KONFRANS KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 25.11.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 880 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ XATİRƏ NİŞANI İLƏ TƏLTİF EDİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 23.11.21. “NİZAMİ GƏNCƏVİ İRSİ ƏLYAZMALARDA, MİNİATÜRLƏRDƏ VƏ MUSİQİDƏ”MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 20.11.21. ÖZBƏKİSTANDA "NİZAMİNİN TÜRKLÜYÜ VƏ TÜRKLÜYƏ MÜNASİBƏTİ AZƏRBAYCAN NİZAMİŞÜNASLIĞINDA" MONOQRAFİYASININ TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 10.11.21. MƏHƏMMƏD TAĞI SİDQİYƏ AİD ƏLYAZMALARIN SURƏTLƏRİ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU TƏRƏFİNDƏN GÖRKƏMLİ MAARİFÇİNİN EV MUZEYİNƏ HƏDİYYƏ OLUNUB


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla