NİZAMİ-880 » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 18.12.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN BAŞ DİREKTORU NURSULTANDA «NİZAMİ GƏNCƏVİ» ART-ALBOMUN TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 14.12.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 880 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİRDƏ MƏRUZƏ EDİB

NƏŞRLƏR / NİZAMİ-880 08.12.21. NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 880 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI ÇAPDAN ÇIXIB

NƏŞRLƏR / NİZAMİ-880 30.11.21. “NİZAMİ GƏNCƏVİ – 880” ADLI BİBLİOQRAFİYA İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 25.11.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 880 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ XATİRƏ NİŞANI İLƏ TƏLTİF EDİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 23.11.21. “NİZAMİ GƏNCƏVİ İRSİ ƏLYAZMALARDA, MİNİATÜRLƏRDƏ VƏ MUSİQİDƏ”MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 20.11.21. ÖZBƏKİSTANDA "NİZAMİNİN TÜRKLÜYÜ VƏ TÜRKLÜYƏ MÜNASİBƏTİ AZƏRBAYCAN NİZAMİŞÜNASLIĞINDA" MONOQRAFİYASININ TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLİB

MEDİA / PUBLİSİSTİKA / NİZAMİ-880 19.11.21. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “SABAHIN XEYİR, AZƏRBAYCAN!” VERİLİŞİNİN QONAĞI OLUB

MEDİA / PUBLİSİSTİKA / NİZAMİ-880 12.11.21. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİNİN “NİZAMİ DÜHASININ MÜKƏMMƏL ELMİ TƏQDİMATI” SƏRLÖVHƏLİ MƏQALƏSİ DƏRC OLUNUB

EZAMİYYƏLƏR / NİZAMİ-880 05.11.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ DAŞKƏNDDƏ NİZAMİYƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSDA MƏRUZƏ EDİBLƏR


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla