TƏDBİRLƏR » Səhifə 5 » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 07.10.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ NİZAMİ VƏ DANTEYƏ HƏSR OLUNAN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDİBLƏR

TƏDBİRLƏR 21.09.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “VƏTƏN MƏĞRUR, MƏN MƏĞRUR” DEVİZİ ALTINDA TƏDBİR KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 20.09.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ GƏNCƏDƏ NİZAMİŞÜNASLARLA KEÇİRİLƏN GÖRÜŞDƏ MƏRUZƏ EDİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 15.09.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ LƏNKƏRANDA NİZAMİ İLƏ BAĞLI MONOQRAFİYANIN TƏQDİMATINDA İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 31.08.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞI “NİZAMİ GƏNCƏVİ – AZƏRBAYCANIN SÖNMƏZ GÜNƏŞİ” MÖVZUSUNDA VİDEOKONFRANSDA İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 28.06.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN BAŞ DİREKTORU NİZAMİ GƏNCƏVİNİN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİRDƏ MƏRUZƏ İLƏ ÇIXIŞ EDİB

TƏDBİRLƏR 02.06.21. “ÜRƏK DOSTU, KÖNÜL HƏMDƏMİ” ADLI KİTABIN TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 29.05.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 103-CÜ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ KONFRANSDA TƏMSİL OLUNUB

TƏDBİRLƏR 21.05.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN BAŞ DİREKTORU BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSDA MƏRUZƏ EDİB

TƏDBİRLƏR 10.05.21. ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN ƏZİZ XƏTİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏTBİQİ SƏNƏT SƏRGİSİ


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla