TƏDBİRLƏR » Səhifə 4 » Əlyazmalar İnstitutu

  ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI    

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 14.12.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 880 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİRDƏ MƏRUZƏ EDİB

TƏDBİRLƏR 09.12.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “HEYDƏR ƏLİYEV NİZAMİNİN LİDERLİK TƏLİMİNİN ÖRNƏKLƏRİNDƏN BİRİ KİMİ” MÖVZUSUNDA ELMİ SESSİYA KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 07.12.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “QARABAĞIN ƏDƏBİYYAT SƏHİFƏLƏRİNDƏ MƏCLİSİ-ÜNS” ADLI ELMİ-ƏDƏBİ KONFRANS KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 25.11.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMLƏRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN 880 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ XATİRƏ NİŞANI İLƏ TƏLTİF EDİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 23.11.21. “NİZAMİ GƏNCƏVİ İRSİ ƏLYAZMALARDA, MİNİATÜRLƏRDƏ VƏ MUSİQİDƏ”MÖVZUSUNDA ELMİ KONFRANS KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR / NİZAMİ-880 20.11.21. ÖZBƏKİSTANDA "NİZAMİNİN TÜRKLÜYÜ VƏ TÜRKLÜYƏ MÜNASİBƏTİ AZƏRBAYCAN NİZAMİŞÜNASLIĞINDA" MONOQRAFİYASININ TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 10.11.21. MƏHƏMMƏD TAĞI SİDQİYƏ AİD ƏLYAZMALARIN SURƏTLƏRİ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU TƏRƏFİNDƏN GÖRKƏMLİ MAARİFÇİNİN EV MUZEYİNƏ HƏDİYYƏ OLUNUB

TƏDBİRLƏR 04.11.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA ZƏFƏR GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 27.10.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ALİMİ QARS MÜQAVİLƏSİNİN 100 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ MƏRUZƏ EDİB

TƏDBİRLƏR 11.10.21. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA “QIZLAR MƏKTƏBİ”NİN 120 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR KEÇİRİLİB


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla