Institute of Manuscripts

  • AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
    INSTITUTE OF MANUSCRIPTS NAMED AFTER MUHAMMAD FUZULI
    Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli is a scientific centre of Azerbaijan National Academy of Sciences and this center is engaged in scientific-research, archive and library science activities, realizes collection, systematization, security, study, translation and publication of medieval manuscripts.
    READ

NEWS


“ZARDABI IN THE PAGES OF THE “LITERATURE NEWSPAPER” BOOK RELEASED

A book entitled “Zardabi in the pages of “Literature newspaper” was published at the Institute of

20.02.20 / Viewed: 629

INSTITUTE OF MANUSCRIPTS CARRIED OUT A WORKSHOP ON THE USE OF THE “WEB OF SCIENCE” DATABASE

Institute of Manuscripts of ANAS named after Muhammad Fuzuli has held a workshop on the use of “Web

13.02.20 / Viewed: 620

“HAJI ZEYNALABDIN TAGHIYEV IN THE MIRROR OF HIS TIME” BOOK RE-PUBLISHED

Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli has re-published a book entitled “Haji

12.02.20 / Viewed: 914

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SIGNED BETWEEN INSTITUTE OF MANUSCRIPTS AND FACULTY OF THEOLOGY AT ARDAHAN UNIVERSITY

The director of the institute, academician Teymur Karimli informed the guests about various

03.02.20 / Viewed: 579

GALLERY

OUR HISTORY

Institute of Manuscripts named after M.Fizuli of ANAS (former Fund of Manuscripts) was established in 1950 on the basis of the department of manuscripts in the Institute of Literature named after Nizami as a unit centre on collection, systematization, preservation and publication of the medieval Oriental written monuments. The work of collecting manuscripts in our republic had been started during the first years of the Soviet power at the beginning of 20th century. On 21-24 of September, 1924 was held the First All-Azerbaijan Congress of Ethnographers in Baku. ...

Read more
CITATION INDEXES (Link: Google Scholar)

Bütün istinadlar Son 5 il
Citations307112
h-index96
i10-index83

Source: Google Scholar (IMANAS)
Citations' metrics: (Updated: 11.01.2020)

0
60
30
2010 20112012201320142015201620172018201912113651217112652461924293010


SCIENTIFIC PERIODICALS


MANUSCRIPTS DON'T BURN
p-ISSN: 2410-5600
e-ISSN: 2663-998X

The Journal publishes the articles on textual study, manuscriptology, source study, history of science, folklore, theory of literature, Azerbaijani literature, preservation of manuscripts.

 Online submission
PHILOLOGICAL STUDIES
p-ISSN: 2224-9257
e-ISSN: 2664-0007

The Journal publishes the articles on philology, linguistics, textual study, folklore, theory of literature and language, Azerbaijani and world literature, source study, culturology.

 Online submission
SCIENTIFIC PROCEEDINGS
p-ISSN: 2410-5619
e-ISSN: 2663-9998

The Journal publishes the articles on library science, book study, bibliography, textual study, manuscripttology, source study, theory of literature.

 Online submission
INTERNATIONAL RELATIONS

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu yarandığı illərdən etibarən beynəlxalq elmi-mədəni əlaqələri yüksək səviyyədə quran elmi-tədqiqat müəssisələrindən birinə çevrilmişdir. Bu gün dünyanın 100-dən artıq nüfuzlu elmi təşkilatı əməkdaşlıq edən İnstitut Beynəlxalq Əlyazmalar Cəmiyyətinin (ABŞ) və İslam Əlyazmaları Cəmiyyətinin (Böyük Britaniya) üzvüdür. Əlyazmalar İnstitutunun elmi mübadilə apardığı elm və təhsil müəssisələri arasında UNESCO, Oksford Universiteti, Paris Milli Kitabxanası, Vatikan Apostol Kitabxanası, Misirin Əl-Əzhər Universiteti və başqa nüfuzlu təşkilatlar var. Beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı sayəsində 29 iyul 2005 ildə Azərbaycana məxsus Orta əsr yazılı abidələri (Əlyazmalar İnstitutunun kolleksiyasından 3 unikal əlyazma) UNESCO-nun Dünya Yaddaşı siyahısına əlavə edilmişdir. Əlyazmalar İnstitutu Azərbaycan əlyazmalarını yalnız beynəlxalq arenada təbliğ etməklə kifayətlənmir, ölkəmizə gələn xarici alimlərə də zəngin əlyazma xəzinəsinin qapılarını açır. Son 50 ildə İnstitutu UNESCO-nun Baş katibi, İSESCO-nun sədri, müxtəlif ölkələrin prezidentləri, o cümlədən dövlət, elm və mədəniyyət xadimləri ziyarət ediblər.

    Əlavə olaraq bax: UNESCO-nun "Dünya yaddaşı" Siyahısına daxil edilmiş Azərbaycan əlyazmalarıYENİ DAXİLOLMALARIN REYESTRİ

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna yeni daxil olmuş əlyazmalar

No: Müəllif və əlyazma Daxilolma tarixi Əldə olunduğu mənbə
34Nəsimi ardıcılı, hürufi şair Sürurinin anadilli divanının avtoqraf nüsxəsinin surəti 25.11.2019Kaliforniya Universitetinin kitabxanası, ABŞ
33Azərbaycan şairi Zövqinin anadilli lirik şeirlər toplusu - divanının surəti28.10.2019Paris Milli Kitabxanası, Fransa
32“Aşıq Qurbani” dastanının 1880-ci ildə İstanbulda nəşr edilmiş 40 səhifədən ibarət nüsxəsi23.09.2019İstanbul
31Azərbaycan şairi Əlinin “Qisseyi-Yusif” poemasının əlyazmasının surəti09.09.2019Moskva Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr fakültəsinin nadir kitablar fondu, Moskva
30Molla Cümənin (1854-1920) gürcü əlifbası ilə köçürülmüş şeirlər toplusunun əlyazması18.04.2019Qax rayonunun Meşəbaş kəndi
29İmadəddin Nəsiminin anadilli divanının yeni naməlum əlyazma nüsxəsinin surəti25.02.2019Ankara Milli Kitabxanası, Türkiyə
28İmadəddin Nəsimi divanının-lirik şeirlər toplusunun surəti21.01.2019Ankara Milli Kitabxanası, Türkiyə
27“Qisseyi-Ə bu Əli Sina” adlı əsərin surəti06.01.2019Astane-Qüdse-Rəzəvi kitabxanası, İran
26“Tacü l-lüğa və sihahil-ərəbiyyə” (qısası “Əs-sihah”) əsərinin türk dilinə tərcüməsinin əlyazmasının surəti29.11.2018Tehran Məclis kitabxanası, İran
25“Müqəddimətül-ədəb” əsərinin türk dilinə tərcüməsinin əlyazmasının surəti 20.11.2018Tehran Məclis kitabxanası, İran
24“Əcaib əl-məqdur” əsərinin surəti 13.11.2018Tehran Məclis kitabxanası, İran
23İmadəddin Nəsiminin anadilli divanının yeni əlyazma nüsxəsinin surəti06.09.2018Tehran Məclis kitabxanası, İran
22XVII-XVIII əsrlərdə yaşamış Nəşə Təbrizinin divanının surəti05.09.2018Topqapı Saray Muzeyi, Türkiyə
21“Kitabi-nəsəbnameyi-ümərayi-Qaytaq” əsərinin əlyazmasının surəti12.07.2018Dağıstan Elmi Mərkəzi, Rusiya
20“Lüğəte-Nemətullah” adlı əsərin surəti21.06.2018Tehran Məclis kitabxanası, İran
19Heydərinin farsca əsərlər külliyatının surəti02.02.2018Tehran Məclis kitabxanası, İran
18Əbdürrəhim Şirvaninin "Kitabi-məzhər əttürki" əsərinin surəti19.01.2018Tehran Məclis kitabxanası, İran
17XVI-XVII əsrlərdə yaşamış Osmanlı şairlərinin əlyazma məcmuəsinin surəti 18.12.2017Tehran Məclis kitabxanası, İran
16Şah İsmayıl Xətainin və I Şah Təhmasibin anadilli şeirlərinin surətləri13.11.2017Ankara Milli Kitabxanası, Türkiyə
15İmadəddin Nəsiminin anadilli divanının iki nüsxəsinin surəti 16.10.2017Ankara Milli Kitabxanası, Türkiyə
14Heyrətinin divanının surəti10.10.2017Ankara Milli Kitabxanası, Türkiyə
13Şah İsmayıl Xətainin nəvəsi İbrahim Cahinin "Divan"ının surəti04.08.2017Sədrəddin Ağaxanın Cenevrə kolleksiyası, İsveçrə
12Mirzə Baxış Nadimin şeirlərinin əlyazma surəti 29.06.2017Nəvahi Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, Azərbaycan
11Molla Əli Talibinin divanının əlyazma surəti04.04.2017Türkiyə
10Şah İsmayıl Xətainin xətt nümunələri (27 vərəq)16.02.2017Bavariya Dövlət Kitabxanası, Almaniya
9Abdulla Bərqi Xoyinin şeirlərinin surəti25.05.2016Tehran Məclis kitabxanası, İran
8Hüseyn Yasari Xülusi İstanbulinin "Nicati-əbədiyyə" adlı divanının surəti 04.05.2016Azərbaycan
7Abdulla Kabulinin "Təzkirət ət-təvarix" əsərinin əski çap nüsxəsi20.04.2016İran Milli Kitabxanası, İran
6Salman Mümtazın itmiş "100 şair" əsərinin əlyazması19.04.2016Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi, Azərbaycan
5Nəsirəddin Tusinin "Zici-Elxani" əsərinin surəti22.10.2015Paris Milli Kitabxanası, Fransa
4İmadəddin Nəsiminin şeirlərinin yer aldığı əlyazmanın surəti 30.06.2015Topqapı Saray Muzeyi, Türkiyə
3Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"sinin XVI əsr əlyazmasının surəti07.05.2015Oksford Bodlean Kitabxanası, Böyük Britaniya
2Əhməd Şövqi Təbrizinin lirik şeirləri toplusunun - divanının surəti23.04.2015Ankara Milli Kitabxanası, Türkiyə
1Seyid Əbülqasim Nəbatinin anadilli divanının surəti17.03.2015Təbriz Mərkəzi Kitabxanası, İran

Qeyd: Yeni əldə olunmuş əlyazmalarla İnstitutun fondunda tanış olmaq mümkündür.

                                

© Copyright 2009-, Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli / Azerbaijan National Academy of Sciences. All rights reserved.
Close