Elektron Məlumat Bazası

AMEA Əlyazmalar İnstitutu əməkdaşlarının əsərlərinin biblioqrafik məlumat bazası (1950-2022-ci illər üzrə).

Qeyd: 2020-2022-ci illər üzrə biblioqrafik göstəricilərin bazaya daxil olunması davam edir.

    Elektron kataloqda axtarış

    *Axtarış sistemi hərflərin böyük-kiçikliyinə həssasdır

KİTABLAR

889

1950-2022-ci illərdə nəşr olunmuş monoqrafiya, kataloq, biblioqrafik göstərici və tərcümə kitablarının ümumi sayı

MƏQALƏLƏR

5669

1950-2022-ci illərdə dərc olunmuş elmi və mətbu məqalələrin, məruzə və tezislərin, müqəddimələrin ümumi sayı

DİSSERTASİYALAR

78

1950-ci ildən etibarən Əlyazmalar İnstitutu əməkdaşlarının müdafiə etdiyi dissertasiya işlərinin ümumi sayıİSTİNAD GÖSTƏRİCİLƏRİ

Son 5 ildə Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşlarının əsərlərinə edilmiş yerli və xarici istinadlar (rəqəmləri görmək üçün kursoru göstəricilərə tuşlayın)

Son yenilənmə tarixi:

NÜFUZLU İSTİNADLAR

Bu bölmədə Əlyazmalar İnstitutu əməkdaşlarının əsərlərinə Google Scholar, Web of Science və Scopus indeksli jurnallardan edilmiş istinadlar, alimlərin ümumi H-indeksi və i10-indeksi əks olunub

Nüfuzlu istinadlar

598

H-index

12

i10-index

13

Mənbə: Google Scholar, WoS, Scopus
Copyright © 2021- | AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur. ARXİVARİUS 2.0