Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
YAZI ARXİVİ
 

Aybəniz Əliyeva-Kəngərli Əlyazmalr İnstitutuna yeni elmi işlər üzrə direktor müavini təyin olundu

Əlyazmalar İnstitutunda Səudiyyə Ərəbistanından gələn nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

M.Y.Lermontovun əsərinin XIX əsrdə edilmiş tərcüməsi tapılıb

Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Türkiyədə Uluslararası Simpoziumda iştirak etmişdir

Bakıda Məxdumqulunun kitabı nəşrə hazırlanır

Səfəvi dövrünün türkcə-farsca lüğəti çapdan çıxmışdır

“Hacı Mail hikməti” kitabı işıq üzü görüb

Misirdəki Azərbaycan əlyazmaları haqda dəyərli qaynaq

Möhsün Nağısoylu AMEA-nın müxbir üzvü seçilib

Hörmətli Möhsün Nağısoylu!

Teymur Kərimli AMEA-nın həqiqi üzvü seçilib

Hörmətli Teymur Kərimov!

Paşa Kərimov Türkmənistan Mədəniyyət günlərində iştirak edib

1905-1906-CI İLLƏRDƏ ERMƏNİ-MÜSƏLMAN DAVASI

Bakıda böyük türkmən şairi Məxdumqulu Fəraqinin yeni tapılmış “Divan”ının təqdimat mərasimi keçirilmişdir

Kamandar Şərifov: Biblioqrafiya

Abbasqulu ağa Bakıxanov – 220

Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Fərid Ələkbərlinin Vatikan arxivlərində apardığı araşdırmalar barədə qısa məlumat

Mirzə Şəfi Vazehin 220 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi sessiya keçirilib

2013-cü ildə Əlyazmalar İnstitutunun fəaliyyəti haqqında

“Dostluq və qardaşlıq carçısı Məhtimqulu Fəraqi“ mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib

Türkmənistan səfiri Əlyazmalar İnstitutunda olub

Y.V.Çəmənzəminlinin 30-a yaxın naməlum məqaləsi tapıldı

1918-ci il 31 Mart soyqırımı qurbanları anılıb

Bildiriş

«Şərqşünas-ədəbiyyatşünas Əkrəm Bağırov»

Muğam tarixinə və musiqi nəzəriyyəsinə dair üç kitab işıq üzü görüb

Xocalı faciəsinin 22-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Nəcəf bəy Vəzirovun yeni biblioqrafiyası çapdan çıxıb

«Nizami və Nəvai» mövzusunda seminar keçirilib

Alim ömrünün unudulmaz anları

Strasburqda Nizami Gəncəviyə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilmişdir

Əlyazmalar İnstitutunun yeni direktoru Teymur Kərimli kollektivə təqdim olunub

Paşa Kərimov - 55

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının ölkəmizdəki səfiri Əlyazmalar İnstitutunda olub

Məczub Təbrizinin anadilli divanı ilk dəfə olaraq çap edilib

20 Yanvar şəhidləri anılıb

Ramiz Əsgərin 60 illik yubileyi qeyd edilib

«Səlim Rəfiq Rəfioğlu» adlı kitab işıq üzü görüb

Əlyazmalar İnstitutu bəzi materiallar əldə edib

AMEA HİEB-in illik hesabatlarının dinlənilməsi davam edir

LYAZMALAR İNSTİTUTUNUN YENİ TAPINTILARI,
YENİ UĞURLARI

“Dil və fəlsəfə (aktual və mübahisəli məsələlər)” mövzusunda növbəti iclası keçirilib

KÜVEYT SEMİNARINDA İŞTİRAKIMIZ

Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilib

«Həkim Möminin töhfəsi»

Türkiyə Dövlət Arxivlərinin baş müdir yardımçısı Mustafa Budaq Əlyazmalar İnstitutuna gəlib

HÜRUFİ ŞAİRİ SÜRURİ VƏ ONUN YENİ ƏLDƏ EDİLMİŞ DİVANI

Bərpaçılarımız ezamiyyətdən qayıtmışlar

Mustafa Budak Əlyazmalar İnstitutuna gələcək

Orta əsrlər ədəbiyyat tariximizə dair bir neçə dəyərli mənbənin əlyazmasının surəti tapılıb

Məmməd Adilovun 60 illik yubileyinə həsr edilmiş sessiya keçirilmişdir

TANINMIŞ PALEOQRAF ALİM

Gənc alim və mütəxəssislər şurasının təsis iclası keçirilmişdir

Məmməd ADİLOV - 60

Mirzə Saleh Təbrizi və onun yeni əldə edilmiş divanı

"Türk dünyasının mədəniyyət dəyərləri"

Fərid Ələkbərlinin Vatikan Arxivlərinə ezamiyyəti haqqında hesabat

«Azərbaycan ədəbiyyatının əlyazma qaynaqları»

«Firdovsinin «Şahnamə» əsərindəki Siyavuş və Südabə surətlərinin müqayisəli-tipoloji təhlili»

Məhəmməd ağa Müctəhidzadənin əsərlərinin əlyazmaları, fotoları və bəzi sənədləri əldə edilib

Əlyazma irsimizin qorunması, tədqiqi və təbliği barədə

AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin növbəti nəzəri-metodoloji seminarı keçirilmişdir

«Əlabbas Müznib. Türkcə qəzəllər»

Mirzə Saleh Təbrizinin divanının surəti əldə edilib

«Qasım bəy Zakir və müasirləri», «Əmir Teymur»

Əlyazmalar İnstitutunda əlyazmaların bərpasına aid nümun

Hürufiliyə dair iki əsərin surəti əldə edilib

TİKA-nın Əlyazmalar İnstiutuna yardımı

Nəcəf bəy Vəzirovun meşəçiliyə həsr edilmiş «Palıd» əsəri çapdan çıxmışdır

Ətainin türkcə “Xəmsə”sinin surəti əldə edilib

Saib Təbrizinin anadilli şeirlərinin elmi-tənqidi mətni çapdan çıxmışdır

«Ənisül-üşşaq»

«Atalar sözləri və məsəllər»

«Azərbaycanda məşhur olan şüəranın ə'şarına məcmuədir»

Azərbaycanda köçürülmüş əlyazma cüngün surəti əldə edilib

“Dədə Ömər Rövşəni və külliyyatı”

Kamandar Şəriflinin biblioqrafiyası çapdan çıxıb

Yeni kitablar

AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin nəzəri-metodoloji seminarı keçirildi

AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin nəzəri-metodoloji seminarı keçiriləcək

Saib Təbrizinin Azərbaycan dilindəki şeirlərinin surəti tapılıb

Mürtəzaqulu xan Şamlu Zəfərin divanının surəti əldə edilib

Əmmanda Azərbaycan əlyazmalarının sərgisi

F.e.d. Paşa Kərimov və böyük elmi işçi Arif Ramazanovun 8 iyun 2013-cü il tarixində Qəbələyə ezamiyyəti barədə hesabat

İbrahim Tahir “Əsərləri”

Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan əlyazmaların fotosurətləri sərgisinin açılış mərasimi keçirilib

Azər Buzovnalı əsərlərinin II cildi çapdan çıxmışdır

“Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri” adlı respublika elmi konfransı keçirilib

M.Nağısoylunun biblioqrafiyası

«Əli ibn Əbu Talibin «Divan»ında əxlaqi-didaktik motivlər»

«Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri. XIII Respublika elmi konfransının materialları»

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU

Saçaqlızadə əsərlərinin Bakı əlyazma nüsxəsi

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibəti ilə yığıncaq keçirilib

Yeni nəşrlər

Qəribinin türkcə əsərlər məcmuəsinin surəti əldə edilib

Türkiyə vətəndaşı iki əski çap kitabını Əlyazmalar İnstitutuna təqdim edib

«İmadəddin Nəsimi. Biblioqrafiya»

“Biblioqrafiya”

«Əhmədi Təbrizi və «Əmrarnamə» tərcüməsi»

Nəcəfqulu bəy Şeydanın «Gülşəni-maarif» təzkirəsinin əlyazması əldə edilib

Paşa Kərimov «Türk ədəbiyyatına xidmət baratı» mükafatına layiq görülüb

AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin 2012-ci ildəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat

Sabit Əndəbilinin lirik şeirlər toplusu divanı

Başsağlığı

Xocalı faciəsinin qurbanları yad edildi

hmədi Təbrizinin «Yusif və Züleyxa» poemasının surəti əldə edilib

Başsağlığı

Məhsəti Gəncəvinin Şərq və Qərb tədqiqatçıları

Cahangir Qəhrəmanov anılıb

«Azərbaycan təzkirəçilik tarixi»

«Şah İsmayılın arvadının Çaldıran döyüşündə Osmanlılara əsir düşməsi yalandır»

Paris Milli Kitabxanasında saxlanan əsərlərimizin surətləri
Əlyazmalar İnstitutuna gətirilmişdir

«Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri» mövzusunda XIII Respublika elmi konfransı keçiriləcək

Yeni nəşrlər

Üç yeni kitab

Qəzənfər Paşayev – 75

«Qövsi Təbrizi. Divan»

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN YENİ TAPINTISI

XIV əsrin əvvəllərinə aid Azərbaycan kitab sənəti nümunəsinin surəti əldə edilib

M.F.Axundzadənin yubileyi ilə bağlı sərgi

«Ümmi İsanın «Mehri və Vəfa» məsnəvisinin paleoqrafik, orfoqrafik və leksikoloji tədqiqi»

İnstitutumuzun yeni kitabları

Məmməd Adilov. Biblioqrafiya

«Füzuli qəzəllərinə təxmislər»

«Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi və türk divanı»

«Əqaidi-övliyayi-səb'ə» əsərinin surəti əldə edilib

“Dünya mədəniyyəti konteksində türkdilli kitab”

Sədi Sani Qarabağinin divanının surəti əldə edilib

“Bitkilərlə qidalanmanın faydaları”

Şah İsmayıl Xətainin bir fərmanı tapılıb

“Mətnlərin nəşrə hazırlanması problemləri”

Polşa kitabxanalarında saxlanılan əlyazmalarımızın surəti əldə edilib

Əlyazmalar İnstitutu yeni faktlar əldə edib

“Nəcəf bəy Vəzirov (arxivinin təsviri)”

Mirzə Möhsün Xəyalinin “Divan”ı

“Azərbaycan ədəbiyyatından seçmələr”

“Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu”

Azərbaycanın tanınmış dilçi alimlərinin iştirakı ilə “Mifdən yazıya və yaxud gizli Dədə Qorqud” kitabının müzakirəsi keçirildi

Kişvərinin türkcə divanının Bursa nüsxəsinin əlyazmasının surəti tapılıb

İnstitutumuzun yeni nəşrləri

“Zülfüqar bəy Hacıbəyovun arxivinin təsviri”

“Nigarnamə”

“XIX-XX yüzilliklərdə Məhəmməd Füzuli lirikası əsasında yazılmış təxmislər”

«Xəyalat məcmuəsi» adlı şeirlər toplusunun əlyazması əldə edilib

Şuşanın işğalının 20 illiyinə və Xurşidbanu Natəvanın anadan olmasının 180 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiya

“Anonim Osmanlı təzkirəsi”
Əməkdaşlarımız elmi ezamiyyətdən qayıdıblar
İki kitab
Yeni kitablar
Yeni nəşrlər
“Əfsəhəddin Hidayət və “Divan”ı”
Fərhad Mirzənin "Səfərnamə" əsəri əldə edilib
“XVII əsr anadilli Azərbaycan poeziyası”
“Tarixə dair əsərlər”
“Musiqiyə dair risalələr”
«Türk təzkirəçiliyi»
"I Şah İsmayılın hakimiyyəti"
Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə ağır itki üz vermişdir
AMEA Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilən Şərq əlyazma kitablarının ümumi siyahısı
«Сəlil Məmmədquluzadə əsərlərinin mənbələr üzrə müqayisəli ibliolqrafiyası»
Yeni nəşrlərimiz
«Füzulinin «Leyli və Məcnun» əsərində təsəvvüf və onun bədii ifadə sistemi»
«Orta əsr əlyazmaları və Azərbayсan mədəniyyəti tarixi problemləri»
«Təsir Təbrizi. Türkсə şeirləri»
«XVII əsr anadilli Azərbayсan lirikası»
Əlyazmalar İnstitutu əməkdaşlarının yeni kitabları
Konfrans
Əhməd Şmidenin şəxsi arxiv materialları vətənə gətirildi
Əlyazmalar İnstitutunda görüş
Yeni nəşrlər
Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları xariсi ölkələrdə keçirilmiş bir sıra beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişlər
Əməkdaşlıq davam edir
“Səməd Vurğun arxivinin təsviri”
“XIX əsr Azərbaycan ədəbi məclisləri”
“Folklor və klassik irs”
Yeni tapılmış yazılı abidələrimiz
İnstitutun yeni kitabları
Maraqlıdır...
Əməkdaşlıq davam edir
Kamandar Şərifovun 70 illiyinə həsr olunmuş seminar keçirilib

Məmmədağa Sultanovun 100 illik yubileyi qeyd edilib
 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.