Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
İNSTİTUTUN XƏTTATI
Müzafəddin Sultanməcid oğlu Əzizov

1948-ci il yanvarın 10-da Quba rayonunun Alpan kəndində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb filologiyası şöbəsini bitirmişdir.1974-cü ildən (fasilələrlə) AMEA Əlyazmalar İnstitutunda işləyir. Misirdə, Yəməndə və Liviyada tərcüməçi işləmişdir. AMEA Əlyazmalar İnstitutunun hazırladığı elmi-tənqidi mətnlərin kalliqrafik xətlə yazılması M.S.Əzizovun adı ilə bağlıdır. Bundan başqa respublikanın bəzi mədəni və dini obyektlərindəki kalliqrafik yazıların bərpasında və yazılışında yaxından iştirak etmişdir. Həmçinin tərcüməçilik fəaliyyəti ilə də məşğul olur; ərəb dilindən tərcümə etdiyi bir neçə kitab institutun qrifi ilə nəşr edilmişdir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.