Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
FOTOLABORATORİYA
seyfeddin_memmedveliyev
Laboratoriya müdiri Seyfəddin Məmmədvəliyev

  Seyfəddin Mənsim oğlu Məmmədvəliyev 1936-cı ildə Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndində anadan olub. 1960-cı ildə Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbini, 1975-ci ildə isə M.Əliyev adına İncəsənət İnstitutunu bitirib.
1964-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda çalışır, indi fotolaboratoriya müdiridir. Eləcə də o, xəttatlıqla ardıcıl məşğul olur. 2000-ci ildə haqqında Azərbaycan Dövlət Televiziyası tərəfindən “İki ömür” adlı televiziya filmi çəkilib. “Soltan Məhəmməd”, “Rəhil” əsərləri Almaniyanın Berlin şəhərindəki İslam Mədəniyyəti Muzeyinin ekspozisiyasında saxlanılır. M.Füzulinin 500 illiyilə bağlı YUNESKO-nun xəttilə Fransanın Paris şəhərində keçirilən yubiley tədbirində şairə həsr etdiyi iki iş nümayiş olunub. Əlyazmalar İnstitutunun ekspozisiyasında Azərbaycanın on iki klassikinin adı ilə bağlı işləri ardıcıl sərgilənir. Bir sıra əsərləri Bakıda və dünyanın çeşidli ölkələrindəki şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. “Regionların inkişafı” İctimai Birliyi “İnsanlar, ağaclar” adı altında 24 əsərindən ibarət açıqcalar toplusunu buraxıb.
2007-ci il noyabrın 9-16-da Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xəttilə Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən “Azərbaycan Mədəniyyət Günləri” çərçivəsində təşkil olunan sərgidə iştirak edib.

www.xettatseyfeddin.com

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.