Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
ELMİ KATİB
Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu

Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 1 dekabr 1979-cu ildə Bakıda doğulub.

1996-cı ildə Bakı şəhəri Xətai rayonu 260 saylı məktəbi fərqlənmə attestatı ilə, 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin bakalavr, 2002-ci ildə həmin fakültənin magistr təhsil pillələrini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2002-2005-ci illər ərzində AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əyani aspirantı olmuş, “Füzuli yaradıcılığında poetik fiqurlar” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə uğurla müdafiə etmişdir.

2012-ci ildən AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmlər doktoru hazırlığı üzrə qiyabi doktorantıdır.

Ə.B.Nəcəfovun indiyədək 3 elmi kitabı, bir sıra elmi məqalələri və metodiki tövsiyələri çap olunmuşdur.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.