Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

3 may 2013

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibəti ilə yığıncaq keçirilib

3 may 2013-cü ildə AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibəti ilə yığıncaq keçirilmişdir.
Direktor vəzifəsini icra edən, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov yığıncağı giriş sözü ilə açaraq Heydər Əliyevi müasir Azərbaycanın memarı, uzaqgörən, dahi siyasətçi, respublikamızın böyük qələbələrinin banisi kimi xarakterizə etmişdir.

P.Kərimov ümummilli liderimizin Azərbaycançılığı dövlətimizin əsas ideyası elan etməsini, onun müdrik neft siyasətinin ölkəmizin gələcək uğurlarının etibarlı təməli olduğunu bildirmiş, hamını ulu öndərin ideyalarının layiqli davamçısı kimi İlham Əliyevi növbəti prezident seçkisində dəstəkləməyə çağırmışdır.
Çıxış edənlər M.Məmmədova, A.Ramazanov, E.Hüseynli ümummilli liderin xalqımız qarşısında böyük xidmətlərindən danışmış, onun davamçısı kimi İlham Əliyevi prezident seçkilərində dəstəkləyəcəklərini söyləmişlər.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.