Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

28 mart 2013

Nəcəfqulu bəy Şeydanın «Gülşəni-maarif» təzkirəsinin əlyazması əldə edilib

Əlyazmalar İnstitutu XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əvvəllərində yaşamış Azərbaycan şairi Nəcəfqulu bəy Şeydanın «Gülşəni-maarif» təzkirəsinin əlyazmasını onun nəvələrindən əldə etmişdir.
İndiyə qədər Əlyazmalar İnstitutunda N.Şeydanın şeirlər toplusu saxlanılırdı və həmin əsərlər f.e.d. P.Kərimovun tərtibatı və ön sözü ilə müasir əlifbada çap edilmişdir. Maraqlıdır ki, şair bir sıra şeirlərində sovet quruluşunu insan hüquqlarını tapdalayan, sözün düzünü deyənləri məhv edən, xalqın başına bəlalar gətirən rejim kimi tənqid edir. Sovet Azərbaycanında yaşayaraq, qorxmadan açıq mətnlə rejimi belə cəsarətlə qamçılayan ikinci bir şairə rast gəlmirik.
N.Şeydanın «Gülşəni-maarif» adlı təzkirəsində XIX əsrdə – XX əsrin əvvəllərində Qarabağda, Bakıda və Şamaxıda yaşamış 24 Azərbaycan şairi barədə dəyərli məlumatlar, əsərlərindən nümunələr vardır. Təzkirənin nəşri və tədqiqi həmin dövr ədəbiyyat tariximizin öyrənilməsi baxımından önəmlidir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.