Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

19.3.2013

Paşa Kərimov «Türk ədəbiyyatına xidmət baratı» mükafatına layiq görülüb

Əlyazmalar İnstitutunun direktor əvəzi, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov, Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Asif Rüstəmli 14-16 mart 2013-cü il tarixində Türkiyənin Elazığ və Diyarbakır şəhərlərində keçirilən Mahmud Kaşğarlının «Divani-lüğətit-türk» əsərini elm aləminə təqdim etmiş türk alimi Əli Əmiri əfəndiyə həsr edilən tədbirlərdə, konfransda iştirak etmiş, məruzələr söyləmişlər.
Elazığ Bələdiyyəsi Mədəniyyət və Konfrans Mərkəzində keçirilən tədbirdə Paşa Kərimov və Asif Rüstəmliyə Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin təsis etdiyi «Türk ədəbiyyatına xidmət baratı» mükafatı vəqfin rəhbəri Sərvət Kabaklı tərəfindən təqdim edilmişdir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.