Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

30 dekabr 2012

«Siracüt-tibb»

«Elm və təhsil» nəşriyyatında XVII əsr Azərbaycan alimi Həsən ibn Rza Şirvaninin dərmanşünaslığa dair «Siracüt-tibb», kitabı çapdan çıxmışdır. Burada dərman vasitələrinin hazırlanması üsulları, müxtəlif dərmanların əvəzləyiciləri barədə ətraflı məlumat verilir. Əsəri fars dilindən tərcümə edən, müqəddimənin, qeydlərin və sənədlərin müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi İradə Qaibovadır.

«Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev arxivinin izahlı təsviri»

«Elm və təhsil» nəşriyyatında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mehri Məmmədovanın «Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev arxivinin izahlı təsviri» kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabda Ə.Haqverdiyevin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan şəxsi arxiv materialları – tərcümeyi-halı, əsərləri, məktubları, fotoları, ona aid sənədlər barədə məlumat verilmişdir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.