Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

15 noyabr 2012

Məmməd Adilov. Biblioqrafiya

«Elm və təhsil» nəşriyyatında görkəmli dilçi, əlyazmaşünas alim, filologiya elmləri doktoru Məmməd Adilovun (1953-2011) əsərlərinin biblioqrafiyası çap edilmişdir. Buraya onun elmi əsərləri, redaktə etdiyi kitablar publisistik yazıları, tərcümələri və s. barədə məlumatlar daxil edilmişdir.

***

Şah İsmayıl Xətainin nəfis xətt nümunəsi aşkar edilmişdir

Almaniyanın Visbaden şəhəri kitabxanasında Şah İsmayıl Xətainin nəfis bir xətt nümunəsi aşkar edilmişdir. Burada Şah İsmayıl Həzrət Əlinin 100 kəlamlaını gözəl bir xətlə qızılı və mavi mürəkkəblə köçürmüş yazıların arasında onların fars dilinə tərcüməsi naməlum xəttat tərəfindən nəfis nəstəliq xətti ilə iki sütunda yazılmışdır. Müxtəlif rəngli vərəqlərə köçürülmüş və cildlənmiş əsərin 15 səhifəsindən 11-i mühafizə edilmişdir. Ehtimal edilir ki, bu xətt nümunəsi Çaldıran döyüşündən əvvəl yazılmış Osmanlı imperatoru I Səlim Təbrizin işğalı zamanı bu əlyazmanı da ələ keçirmiş əsər sonralar Avropaya aparılmışdır.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.