Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

«Əqaidi-övliyayi-səb’ə» əsərinin surəti əldə edilib

Əlyazmalar İnstitutu Məşhədin Astani-Qüdsi-Rəzəvi kitabxanasında saxlanan Səfəvilər sülaləsinin tarixinə aid Azərbaycan dilində «Əqaidi-övliyayi-səb’ə» əsərinin surətini əldə etmişdir. Müəllifi Sultan Mahmud bin Sultan Bürhanəddin Gilani olan, gözəl nəstəliq xətti ilə köçürülən, 91 səhifədən ibarət, dilinin sadəliyi ilə diqqəti cəlb edən bu əsər Səfəvilər sülaləsinin banisi Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin, onun ustadlarının və davamçılarının həyat və fəaliyyətini əhatə edir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.