Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
22 oktyabr 2012

“Dünya mədəniyyəti konteksində türkdilli kitab”

17-18 oktyabr 2012-ci ildə Kazan şəhərində “Dünya mədəniyyəti konteksində türkdilli kitab” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Tatarıstan Respublikası Elmlər Akademiyası, Tatarıstanın Dövlət Şurasının mədəniyyət, elm, təhsil və milli məsələlər komitəsinin və Türksoyun keçirdiyi konfransda Azərbaycanı AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları, filologiya elmləri doktoru Möhsün Nağısoylu, İnstitutun elmi katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əli Əliyev və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Bağırov təmsil etmişlər. Möhsün Nağısoylu ümumi iclasda “Azərbaycan əlyazma kitabı və Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin nəfis əlyazmaları mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Əkrəm Bağırov bölmə iclaslarından birinə həmsədrlik etmiş və AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun materialları əsasında hazırladığı məruzə ilə çıxış etmişdir. Əli Əliyev Kazan televiziyasına konfransla bağlı müsahibə vermiş və folklor materialları haqqında məruzə ilə çıxış etmişdir. Konfrans iştirakçıları Tatarstan Elmlər Akademiyasında saxlanılan əlyazmalarla tanış olmuşlar.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.