Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
19 oktyabr 2012

Sədi Sani Qarabağinin divanının surəti əldə edilib

Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, prof. Azadə Musayeva Ankara Milli Kitabxanasından XIX əsr Azərbaycan şairi Sədi Sani Qarabağinin 116 vərəqdən ibarət 1888-ci ildə Həsən Əlizadə tərəfindən gözəl nəstəliq xətti ilə köçürülmüş azərbaycanca lirik şeirlər toplusu divanının surətini əldə etmişdir. Divanda şairin bəzi farsca şeirləri də vardır. Əldə edilmiş bu surət adı XIX əsr poeziyamıza təriqət şairi kimi düşmüş Sədi Sani Qarabağinin əsərlərini ilk dəfə tam şəkildə tədqiq və çap etməyə imkan verəcəkdir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.