Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
6 sentyabr 2012

Mirzə Möhsün Xəyalinin “Divan”ı

“Elm və təhsil” nəşriyyatında Əlyazmalar İnstitutunun “Mirzə Möhsün Xəyali “Divan” adlı kitabı çapdan çıxmışdır. Kitab XIX əsr Azərbaycan şairi, Qubada fəaliyyət göstərmiş "Gülüstan" ədəbi məclisinin üzvü Mirzə Möhsün Xəyalinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafızə edilən əlyazması əsasında institutun əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nailə Mustafayeva tərəfindən nəşrə hazırlanmışdır. Nəşrin redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Paşa Kərimovdur.

***

“Sadə dərmanlar kitabı”

“Elm və təhsil” nəşriyyatında Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Hacı Müzafəddin Əzizovun nəşrə hazırladığı “İshaq ibn Hüneyn “Sadə dərmanlar kitabı” adlı əsəri nəşr edilmişdir. Bu əsər, 215 h. (830 m.) ilində Hirədə anadan olmuş, dövrünün məşhur alim və tərcüməçilərindən biri Əbu Yaqub bin Hüneyn bin İshaq əl-İbadinin antik Yunan və Roma təbiblərinin sadə dərmanlar haqqında fikirləri əsasında tərtib etdiyi kitabdır. Kitab farmokologiya sahəsində çalışan mütəxəssislər, ümumiyyətlə, tibb tarixi ilə məşğul olanlar üçün faydalı qaynaqlardan biridir. Əsərin dəyərli cəhəti ondadır ki, burada şərh edilən hər bir dərmanın müalicəvi xüsusiyyətləri haqqında bir neçə alimin fıkirləri cəmlənmişdir. Kitabın redaktoru filologiya elmləri doktoru Nəsib Göyüşovdur.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.