Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

Şuşanın işğalının 20 illiyinə və Xurşidbanu Natəvanın anadan olmasının 180 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiya

7 may 2012-ci ildə AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Şuşanın işğalının 20 illiyinə və şairə Xurşidbanu Natəvanın anadan olmasının 180 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiya keçirilmişdir.
Sessiyanı giriş sözü ilə açan institutun direktor əvəzi Paşa Kərimov Şuşa şəhərinin Azərbaycan tarixində, mədəniyyətində oynadığı böyük roldan, eləcə də Natəvanın, Qarabağ şairlərinin yaradıcılığının tədqiqi və nəşri sahəsində Əlyazmalar İnstitutunda görülən işlərdən, son dövrlərin tapıntılarından danışmışdır.
Sonra institutun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Raqub Kərimov «Natəvan və Qarabağ ədəbi mühiti» mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
Başqa çıxışçılar da Natəvanın, Qarabağ şairlərinin yaradıcılığının araşdırılması sahəsində görüləcək işlərdən danışmışlar.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.