Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

29.01.2015

"Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq 21 yanvar 2015 -ci il tarixindən AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun "AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi əsərləri" jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir.
Jurnalın məqsədi kitabşünaslıq, kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq, mətnşünaslıq, sənədşünaslıq, arxivşünaslıq və mənbəşünaslıq üzrə elmi tədqiqatların dərc olunmasıdır.
Jurnal ildə 6 dəfə (ayaşırı) dərc olunacaq.
Jurnalda çap olunacaq materiallar 21 yanvar 2015-ci il tarixdən Əlyazmalar İnstitutunun binasında, 28 -ci otaqda toplanılır.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.