Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

13.10.2014

Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Türkiyədə Uluslararası Simpoziumda iştirak etmişdir

Sentyabrın 26-28-i tarixlərində Türkiyənin Bolu şəhərində “V Uluslararası Bolu Tarixi, Mədəniyyəti və Koroğlu” simpoziumu keçirilmişdir.
Simpoziuma İtaliya, Özbəkistan, Gürcüstan, Tatarıstan, İran və Türkiyənin müxtəlif universitet və elmi-tədqiqat institutlarından gəlmiş elm adamları, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor, Ədəbiyyat və Əlyazmalar İnstitutları, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Milli Konservatoriya, eyni zamanda Naxçıvan Dövlət Universitetinin alim və tədqiqatçıları da qatılmışdılar.

İnstitutumuzu bu simpoziumda “Mətnlərin nəşrə hazırlanması” şöbəsinin böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qiymət Məhərrəmli təmsil etmişdir. Q.Məhərrəmli simpoziumda ““Koroğlu” dastanındakı qadın surətləri və onlara verilən dəyər” mövzusunda elmi məruzə ilə çıxış etmişdir.
Simpozium üç gün ərzində səhər və günorta iclasları olmaqla üç bölümdə öz işini davam etdirmiş, tədbir iştirakçılarının Bolu şəhərinə, eyni zamanda Göynük və Mudurnu kimi tarixi bölgələrə gəzintiləri təşkil olunmuşdur.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.