Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

20.8.2014

“Hacı Mail hikməti” kitabı işıq üzü görüb

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “İRS” komissiyasının sədri Sonaxanım Hadıyevanın – Sona Xəyalın “Hacı Mail hikməti” adlı yeni kitabı işıq üzü görüb.
Kitab institutun mərhum əməkdaşı Mail İsmayıl oğlu Əliyevin vəfatının 15-ci ildönümü ilə bağlı nəşr olunub. Burada müəllifin müxtəlif illərdə dərc olunan Hacı Mailə, onun elmi və bədii irsinə həsr etdiyi çoxsaylı məqalələri, kitablarına yazdığı ön sözləri, onunla olan müsahibələri və şirin xatirələri toplanıb.
Kitabın redaktoru və ön sözünün müəllifi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əzizağa Nəcəfzadədir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.