Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

3.7.2014

Paşa Kərimov Türkmənistan Mədəniyyət günlərində iştirak edib

25 iyun – 1 iyul 2014-cü il tarixlərində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov, Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı İsmixan Osmanlı ilə birlikdə Aşqabad və Taşauz şəhərlərində keçirilən Türkmənistan Mədəniyyət günlərində iştirak etmişdir.
Tədbirlər zamanı Taşauz şəhərində yerləşən Türkmənistan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında İsmixan Osmanlının tərtib etdiyi böyük türkmən şairi Məhtimqulu Fəraqinin seçilmiş əsərlərinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
P.Kərimov Türkmənistan Mədəniyyət günlərində keçirilən müxtəlif tədbirlərdə çıxış etmiş, yerli televiziya kanallarına müsahibələr, Azərbaycanda türkmən ədəbiyyatının tədqiqi sahəsində görülən işlər, yeni tapıntılar barədə məlumat vermişdir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.