Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

16.4.2014

Türkmənistan səfiri Əlyazmalar İnstitutunda olub

Aprel ayının 16-da Türkmənistan Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri T.Komekov AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda olmuş, institutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Teymur Kərimli ilə görüşmüş, onu böyük türkmən şairi Məxtumqulunun may ayında Aşqabadda keçiriləcək yubileyinə dəvət etmişdir.
Səfir Əlyazmalar İnstitutunun işi, sərgi zalı ilə tanış olmuş, iki qardaş ölkənin alimləri, əlyazmalar institutları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi zərurətindən danışmışdır.
Tərəflər may ayında Əlyazmalar İnstitutunda Məxtumqulunun yubileyi münasibəti ilə elmi konfrans keçirilməsi, iki ölkənin əlyazmalar institutları arasında əməkdaşlıq barədə memorandum imzalanması qərarına gəlmişlər.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.