Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

24.2.2014

“Əbülqasım Hüseynzadə arxivinin təsviri”

«Elm və təhsil» nəşriyyatında görkəmli folklorşünas “Əbülqasım Hüseynzadə arxivinin təsviri” kitabı çapdan çıxmışdır.
Kitaba Ə.Hüseynzadənin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan şəxsi arxivinə daxil olan əsərlərinin əlyazmaları, məktubları, ona aid sənədlər, fotoşəkillər, kitabları barədə məlumat daxil edilmişdir.
Nəşrə hazırlayan Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Zahidə Hacıyeva, redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mehri Məmmədova, ön sözün müəllifi, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimovdur.

***
Nəcəf bəy Vəzirovun yeni biblioqrafiyası çapdan çıxıb

«Elm və təhsil» nəşriyyatında görkəmli Azərbaycan dramaturqu Nəcəf bəy Vəzirovun yeni biblioqrafiyası çapdan çıxmışdır.
Kitaba N.Vəzirovun həyat və fəaliyyətinin əsas tarixləri, haqqında elm xadimlərinin fikirləri, nəşr edilmiş felyeton, məqalə və kitabları, oynadığı tamaşalar, ona həsr edilmiş məqalə və kitablar, dissertasiyalar barədə məlumat toplanmışdır.
Tərtibçi və ön sözün müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Əzizə Ələkbərova, elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimovdur.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.