Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

23.1.2014

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının ölkəmizdəki səfiri Əlyazmalar İnstitutunda olub

Yanvar ayının 23-də Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Müsaid bin İbrahim əs-Süleym Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunu ziyarət etmiş, institutun direktor əvəzi, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimovla söhbət etmiş, əlyazmalar sərgisinə baxmışdır.
Söhbət zamanı Səudiyyə Ərəbistanı ilə Azərbaycanın vahid bir islam mədəniyyətini təmsil etməsi, vətənimiz müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra iki ölkə arasında mədəni əlaqələri dərinləşdirmək imkanlarının xeyli genişlənməsi xüsusi olaraq vurğulanmışdır.
Səfir Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan zəngin irsin qorunması, təmsil etdiyi ölkənin qurumları ilə müvafiq müqavilələrin bağlanması sahəsində əlindən gələn köməyi əsirgəməyəcəyini vəd etmişdir.
Əlyazmalar İnstitutunun direktor əvəzi Paşa Kərimov cənab səfirə minnətdarlığını bildirmiş, əlyazmaların bərpası və rəqəmsallaşdırılması sahəsində yardıma ümid etdiyini söyləmişdir.
Sonda hər iki tərəf belə görüşlərin ardıcıl olmasının gərəkliyini bildirmişlər.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.