Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

15.1.2014

20 Yanvar şəhidləri anılıb

15 yanvar 2014-cü il tarixində AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstututu qanlı 20 Yanvar hadisələrinin 24-cü ildönümü münasibəti ilə ümumi iclas keçirmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan institutun rəhbəri f.e.d. Paşa Kərimov xalqımızın keçən 24 il ərzində Qanlı Yanvar şəhidlərinin xatirəsini daim əziz tutduğunu, bu günün millətimizin qan yaddaşında həkk olunduğunu söylədi və bildirdi ki, Yanvar şəhidləri Azərbaycan tarixində silinməz bir iz qoymuş, yeni bir səhifə açmışdı. P.Kərimov Ümummilli lider Heydər Əliyevin elə ilk günlərdən Moskvada 20 Yanvar hadisələrınə obyektiv münasibətini, qəti etirazını bildirməsini xüsusi olaraq qeyd etdi.
Çıxış edənlərdən filologiya elmləri doktorları Möhsün Nağısoylu, Kamandar Şərifov, fəlsəfə doktorları Mehri Məmmədova, Əli Əliyev, rəssam Fəxrəddin Əliyev və başqaları 20 Yanvara dair xatirələrini söyləmiş və bugünü xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi dəyərləndirmişlər.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.