Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

10.1.2014

Ramiz Əsgərin 60 illik yubileyi qeyd edilib

Yanvarın 10-da AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda tanınmış jurnalist və tədqiqatçı alim, filologiya elmləri doktoru, professor Ramiz Əsgərin 60 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir keçirilmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Folklor İnstitutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru Muxtar Kazımoğlu Ramiz Əsgərin həyat və yaradıcılığı barədə məlumat vermiş, onun vətənpərvər bir jurnalist, cəfakeş bir tədqiqatçı-alim kimi səciyyəvi cəhətlərindən danışmışdır.


Məclisdə çıxış edənlərdən akademik İsa Həbibbəyli, Əlyazmalar İnstiutunun direktor əvəzi, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov, professor Firidun Cəlilov, professor Çingiz Abdullayev, filologiya elmləri doktoru Tərlan Quliyev, fəlsəfə doktorları Ədalət Tahirzadə, Adil Cəmil, İslam Sadıq, Firuzə Ağayeva, İlham Abbasov, Əzizxan Tanrıverdi Ramiz Əsgərin elmi fəaliyyə-tindən, Mahmud Kaşqarlının «Divani-lüğat-it-türk» əsərinin, türk dünyasının görkəmli sənətkarlarının yaradıcılığının Azərbaycan oxucusuna çatdırılmasındakı xidmətlərindən danışmış, yubilyara uzun ömür, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulamışlar.
Tədbirin sonunda çıxış edən Ramiz Əsgər bütün iştirakçılara səmimi minnətdarlığını bildirmişdir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.