Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

25.11.2013

Bərpaçılarımız ezamiyyətdən qayıtmışlar

Əlyazmalar İnstitutunun Kitabların gigiyenası və bərpası laboratoiyasının əməkdaşları Zaur Orucov, Firuzə Paşhayeva və Şəlalə Əhmədova Əlyazmaların bərpası və klassik üslubda cildlənməsi sahəsində təcrübə qazanmaq üçün Türkiyənin Dövlət İdarəsi TİKA-nın dəvəti ilə noyabr ayının 3-16 tarixlərində Konya şəhərində ezamiyyətdə olmuşlar.
Əməkdaşlarımızın burada keçdiyi 15 günlük kursların məqsədi həm nəzəri, həm də praktik şəkildə ixtisasları sahəsində biliklərini genişləndirməkdən ibarət olmuşdur. Onlar təcrübə qazanmaq üçün Konya Yazma Əsərlər Bölgə Müdürlüyündəki Yazma və Nadir Əsərlərin Bərpa və Araşdırma Mərkəzində əlyazmaların restarvrasiyası sahəsində yerli mütəxəssislərlə birgə çalışmışlar. Birgə fəaliyyət zamanı türkiyəli mütəxəssislər Azərbaycan bərpaçılarının işinin keyfiyyətini yüksək dəyərləndirmişlər.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.