Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

15.11.2013

Məmməd ADİLOV - 60

Noyabrın 18-də Əlyazmalar İnstitutunun keçmiş direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru mərhum Məmməd Adilovun 60 yaşı tamam olur. Doğum günü ərəfəsində dəyərli aydınımızı böyük sayğı ilə anır, işıqlı xatirəsinin onu sevənlərin ürəklərində yaşayacağına inanırıq.
Məmməd müəllimin ölümündən sonra onun haqqında yazılmış "Ömrün davamı..." kitabını buradan bilgisayarınıza endirib oxuya bilərsiniz.             KİTABI ENDİR

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.