Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
15.11.2013

"Türk dünyasının mədəniyyət dəyərləri"

Əskişəhər bu il Türk dünyasının paytaxtı elan olunmuşdur. Bu səbəblə Əskişəhərdə il boyu bir neçə tədbir keçirilmişdir. Noyabr ayının 4-dən 8-qədər Əskişəhərdə "Türk dünyasının mədəniyyət dəyərləri" adlı beynəlxalq simpozium keçirilmişdir. Bu simpoziumda bütün türkdilli dövlətlərin və həmçinin Yaponiya, Kosova, Ukrayna, Rusiyanın nümayəndələri iştirak edirdi. Beş gün davam edən simpoziumda 120-yə yaxın məruzə dinlənildi.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində prof. millət vəkili Musa Qasımlı, prof. Rufət Rüstəmov, prof. Adil Babayev, doktor dosent. İmarət Süleymanova və b. var idi. AMEA M.Füzuli adına Əİyazmalar İnstitutunun əməkdaşı ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nailə Süleymanova da bu tədbirdə iştirak etmişdir. O, “Türk sənət tarixində Azərbaycan əlyazma kitabı” adlı məruzə ilə çıxış etmişdir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.