Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
7.10.2013

Mirzə Saleh Təbrizinin divanının surəti əldə edilib

Əlyazmalar İnstitutu XVII əsr Azərbaycan şairi, Təbriz şəhərinin şeyxülislamı olmuş Mirzə Saleh Təbrizinin divanının surətini əldə etmişdir. Tehranın Məclis kitabxanasında saxlanan, 102 səhifədən ibarət bu farsca divanın 65-79-cu səhifələrində şairin Azərbaycan türkcəsində 36 şeiri – qəzəl, qitə, nəzm və təkbeytlər cəmi 149 beyt həcmində toplanmışdır.
Mirzə Salehin yeni aşkar edilmiş bu divanı onun XVII əsr ədəbiyyat tariximizdəki mövqeyini müəyyənləşdirməyə yardım edəcəkdir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.