Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

5.9.2013

TİKA-nın Əlyazmalar İnstiutuna yardımı

TİKA (Türkiyə İş Bİrliyi və Kalkınma İdarəsi) növbəti dəfə Əlyazmalar İnstitutuna yardım etmiş foto aparatları, əlyazmaların bərpası üçün materiallar hədiyyə etmişdir.

5 sentyabr tarixində Əlyazmalar İnstitutunda bu münasibətlə TİKA rəhbərliyi ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə Əlyazmalar İnstitutunun direktor əvəzi f.e.d. Paşa Kərimov TİKA-nın bir neçə il ərzində etdiyi yardımlara görə minnətdarlığını bildirmişdir.

TİKA-nın yardımçısı Mehmet Süreyya Er çıxış edərək bundan sonra da təmsilçisi olduğu idarə ilə Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşlığını davam etdirmək fikrində olduqlarını bildirmişdir.

TİKA-nın Bakı proqram koordinatoru Mustafa Haşim Polat Bakı proqram koordina­torunun yardımçıları Cenk Gedik və İsmail Gürlek görüşdə iştirak etmişlər.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.