Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

21.8.2013

Nəcəf bəy Vəzirovun meşəçiliyə həsr edilmiş «Palıd» əsəri çapdan çıxmışdır

«Elm və təhsil» nəşriyyatında görkəmli dramaturq Nəcəf bəy Vəzirovun meşəçiliyə həsr edilmiş «Palıd» əsəri çapdan çıxmışdır. Kitabı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri Mehri Məmmədova nəşrə hazırlamışdır. Kitabın redaktoru Akif Quliyevdir.

***

Paşa Kərimovun «Sadiq bəy Sadiqinin türkdilli yaradıcılığı» adlı kitabı çapdan çıxmışdır

«Elm və təhsil» nəşriyyatında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor əvəzi, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimovun «Sadiq bəy Sadiqinin türkdilli yaradıcılığı» adlı kitabı çapdan çıxmışdır.
Kitabda XVI-XVII əsrlər görkəmli Azərbaycan şairi, ədəbiyyatşünası və rəssamı Sadiq bəy Sadiqinin türkdilli yaradıcılığı ilk dəfə olaraq bütövlükdə tədqiq edilir. Müəllif müxtəlif mənbələri, şairin əsərlərini ətraflı təhlil edərək onun poeziyasının özəllikləri, ədəbiyyat tariximizdəki mövqeyi, şəxsi insani keyfiyyətləri barədə fikir söyləmişdir. Redaktorlar: filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Əkrəm Bağırov və Nailə Mustafayevadır.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.