Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

15.7.2013

“Dədə Ömər Rövşəni və külliyyatı”

«Elm və təhsil» nəşriyyatında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, professor Azadə Musabəylinin «Dədə Ömər Rövşəni və külliyyatı (Əlyazma qaynaqları əsasında filoloji-tekstoloji araşdırmalar, elmi-tənqidi mətnin transfoneliterasyası, orijinal mətnlər və tərcümələr)» adlı kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabda XV əsrdə yaşamış sufi şairi Dədə Ömər Rövşəninin həyat yolu, yaradıcılığı ilkin qaynaqlar əsasında araşdırılmış, onun külliyyatının elmi-tənqidi mətni 7 əlyazma nüsxəsi əsasında transfoneliterasiya ilə təqdim edilmişdir.
Elmi redaktor filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mehmet Rıhtımdır.

***

«Axund Hacı Ağamirzə Əbdülkərim ağa Badkubinin müasir Azərbaycan islamşünaslığında yeri»

«Elm və təhsil» nəşriyyatında Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Zəkiyyə Əbilovanın «Axund Hacı Ağamirzə Əbdülkərim ağa Badkubinin müasir Azərbaycan islamşünaslığında yeri» adlı kitabı çapdan çıxmışdır.
Kitabda görkəmli ilahiyyatçı alim Əbdülkərim ağa Badkubinin (1867-1961) həyatı və yaradıcılıq yolu tədqiq edilmişdir.
Elmi redaktoru və məsləhətçi akademik Vasim Məmmədəliyevdir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.