Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

8.7.2013

«Müxtəsər tibb kitabı» və «Bir saat ərzində sağalma» əsərləri

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Hacı Müzafəddin Əzizovun ərəb dilindən tərcümə etdiyi Əbu Bəkr Məhəmməd ibn Zəkəriyya ibn Yəhya ər-Razinin «Müxtəsər tibb kitabı» və «Bir saat ərzində sağalma» əsərləri bir kitab halında «Elm və təhsil» nəşriyyatında çap edilmişdir. Kitabın redaktoru filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimovdur.

***

Hüseynqulu Sarabskinin «Qərənfilsən, butasan» adlı kitabı çapdan çıxıb

«Elm və təhsil» nəşriyyatında Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçisi Qətibə Vaqifqızının tərtib etdiyi Hüseynqulu Sarabskinin «Qərənfilsən, butasan» adlı kitabı çapdan çıxmışdır. Burada görkəmli aktyorun Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatına dair topladığı müxtəlif materiallar təqdim olunur. Kitabın redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Mehri Məmmədovadır.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.