Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

4.7.2013

AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin nəzəri-metodoloji seminarı keçiriləcək

İyulun 5-də saat 11:00-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin nəzəri-metodoloji seminarı keçiriləcək.
Seminarda AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, i.ü.e.d., professor İsa Alıyev “İqtisad elmi yeni təfəkkür müstəvisində ”, AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun şöbə müdiri, fəl.ü.e.d., professor Zümrüd Quluzadə “Yeni fənlərarası tədqiqat metodologiyası və müasir Azərbaycan elmi”, Əlyazmalar İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra edən, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov “Əlyazmalar irsimizin qorunması, tədqiqi və təbliği haqqında” mövzusunda məruzələrlə çıxış edəcəklər.
Ünvan: İstiqlaliyyət küçəsi, 8, AMEA Əlyazmalar İnstitutu, 2-ci mərtəbə.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.